Абай Облысы  Білім Басқармасының «Индустрия-технология колледжі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі 

+7 (7222) 42-47-07

+7 (7222) 42-45-99

+7 (7222)42-47-66

kguitksemey@mail.ru

Сұрақтар қалды ма? Біз сізбен хабарласамыз!
Главная Колледж қызметі Нормативтик құқықтық базасы

Нормативтик құқықтық базасы

Нормативтік сілтемелер

р/р

Нормативтік құжаттар атауы

1

«Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319-III Қазақстан Республикасының Заңы (2021.31.03. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен)

2

«Техникалық реттеу туралы» Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 9 қарашадағы № 603 Заңы.

3

Сәйкестікті бағалау саласындағы аккредиттеу туралы

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 5 шілдедегі № 61-IV Заңы.

4

Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2016 - 2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы Қазақстан Республикасы Президентінің 2016 жылғы 1 наурыздағы № 205 Жарлығы

5

«Білім берудің тиісті деңгейлерінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы № 1080 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 13 мамырдағы № 292 Қаулысы (күші жойылды). Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 бұйрығы.

6

«Сәйкестікті бағалау саласындағы аккредиттеу құжаттарының нысандарын және аккредиттеу алдындағы, аккредиттеуден кейінгі шарттардың үлгілік нысандарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрінің 2008 жылғы 29 қазандағы №430 бұйрығы.

7

Техникалық және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидалары (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 17 мамырдағы № 499 қаулысымен бекітілген, 07.04.2017 ж. толықтырулар мен өзгерістерімен)

8

«Білім беру ұйымдары білім беру қызметінде пайдаланатын қатаң есептіліктегі құжаттардың нысанын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2007 жылғы 23 қазандағы № 502 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы

9

"Білім алушыларды білім беру ұйымдарының түрлері бойынша ауыстыру және қайта қабылдау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 20 қаңтардағы № 19 бұйрығы 

10

Педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғалардың лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2009 жылғы 13 шілдедегі № 338 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу 09.06.2011ж. №241

11

2016 жылғы 16 наурыздағы Әлеуметтік әріптестік және әлеуметтік және еңбек қатынастарын реттеу бойынша республикалық үш жақты комиссияның хаттамасымен бекітілген «Ұлттық біліктілік шеңбері»

12

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру мамандықтары бойынша үлгілік оқу бағдарламалары мен үлгілік оқу жоспарларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы 31 қазандағы № 553 бұйрығы.

13

"Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының кодексін (Салық кодексі)  Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 10 желтоқсандағы N 100-IV Заңы 2017 жылғы қаңтардағы жағдай бойынша

14

«Бухгалтерлік есепті жүргізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 14 қазандағы № 1172 Қаулысы.

15

«Міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын есептеу, ұстап қалу (есебіне жазу) және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына аудару және олар бойынша өндіріп алу қағидалары мен мерзімдерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 18 қазандағы № 1116 қаулысы

16

"Әлеуметтік сақтандыру мемлекеттік қорынан әлеуметтік аударымдарды есептеу және аудару ережесін бекіту туралы"  Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 28 желтоқсандағы № 1317 қаулысына өзгеріс енгізу туралы

17

Техникалық және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидалары (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 07 сәуірдегі № 181 қаулысы)

18

Орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары үшін білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы бақылауды, оларды аралық және қорытынды аттестаттауды өткізудің үлгілік қағидаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 18 наурыздағы N 125 Бұйрығы.

«Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 18 наурыздағы № 125 бұйрығына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы»

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2019 жылғы 16 қыркүйектегі № 410 бұйрығы.

19

"Техникалық және кәсіптік білім беру мамандықтары бойынша үлгілік оқу жоспарлары мен үлгілік білім беретін оқу бағдарламаларын бекіту туралы"

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 22 қаңтардағы № 72 бұйрығы.

20

Әдістемелік (оқу-әдістемелік, ғылыми-әдістемелік) кеңес қызметі және оны сайлау тәртібінің үлгі ережесін бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2007 жылғы 21 желтоқсандағы N 644 Бұйрығы

21

Кәсіптік практиканы өткізуді ұйымдастыру мен практика базасын айқындауды ұйымдастыру қағидалары. Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі 16.01.2016 ж.

22

Санитарлық нормалар және талаптар 16.08. 2017 жыл №611

23

Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011 - 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы

24

«Мемлекеттік білім беру ұйымдары қызметкерлерінің үлгі штаттарын және педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген адамдар лауазымдарының тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 30 қаңтардағы № 77 Қаулысы (31.12.2013 жылғы №1487, 28.12.2016 жылғы №866 берілген өзгерістер мен толықтыруларымен)

25

«Мемлекеттік қызмет туралы» 2015 жылғы 23 қарашадағы № 414-V ҚРЗ Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексі.

26

Мемлекет басшысы Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы «Қазақстан-2050» Стратегиясы: қалыптасқан мемелекеттің жаңа саяси бағыты

27

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы 31 қазандағы № 553 бұйрығымен бекітілген Үлгілік оқу жоспарлары

28

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 15 маусымдағы № 384 бұйрығымен бекітілген үлгілік оқу жоспарлары және үлгілік оқу бағдарламалары

29

«Сыныптауышқа сәйкес техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім үшін оқыту мерзімдері және білім беру деңгейлері бойынша кәсіптер мен мамандықтардың тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым Министрінің 2016 жылғы 22 қаңтардағы № 65 бұйрығы

30

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 18 қазандағы № 578 бұйрығымен бекітілген Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік қағидалары

31

«Техникалық және кәсіптік білім беру мамандықтары бойынша жалпыкәсіптік және арнайы пәндердің және кәсіптік практиканың мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарын, білім беру бағдарламаларын, үлгілік оқу бағдарламаларын құрастыру бойынша әдістемелік ұсыныстарды бекіту туралы» ҚР БҒМ 18 тамыз 2009 жылғы №388 бұйрығы

32

«Кәсіптік практиканы ұйымдастыру мен өткізу қағидаларын және практика базалары ретінде кәсіпорындарды (ұйымдарды) айқындау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 29 қаңтардағы № 107 бұйрығы

33

"Қоғамдық тамақтану объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2018 жылғы 23 сәуірдегі № 186 бұйрығы

34

«Мемлекеттік білім беру ұйымдарының кітапханалар қорын пайдалану және сақтау бойынша қағидаларды бекіту туралы» ҚР БҒМ 2016 жылғы 19 қаңтардағы № 44 бұйрығы

35

ҚР БҒМ 200 жылғы 17 тамыздағы №827 бұйрығымен бекітілген "Кәсіптік білім беру ұйымының кітапханасы туралы үлгілік қағида»

36

«Қазақстан Республикасы мемлекеттік білім беру ұйымдарының кітапханалар қорын қалыптастыру, пайдалану және сақтау бойынша қағидаларды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 19 қаңтардағы № 44 бұйрығы

Жаңалықтар
28.09.2023

    Бірыңғай Пленарлық сессия

     Пленарлық сессия отырысында оқу-ағарту министрі Бейсембаев Ғани Бектайұлы білім беру саласындағы биылғы жылы орын алған тың өзгерістермен таныстырып, педагогтер қауымын жаңа оқу жылының басталуымен құттықтады. «Ұлттық тәрбие – ел болашағы» тәрбиесінің тұжырымдамалық негіздері енгізілгенін баяндады. Вице-премьер Тамара Дүйсенова Білім беру саласы қызметкерлерінің республикалық тамыз кеңесі қатысушыларына Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың құттықтау хатын оқыды.
Абай облысы әкімі Нұрлан Телманұлы Ұранхаев Тамыз кеңесін ашып, «Оқуға құштар ұлт» тақырыбындағы Пленарлық отырысының жүргізілу тәртібімен таныстырды.
Абай облысында Тамыз кеңесінің пленарлық сессиясы Семей қаласындағы Абай атындағы театрында өтті. Отырысқа қатысушылардың жалпы саны -530.
Пленарлық сессия өз жұмысын өңірлік тамыз кеңестеріндегі сессиялық отырыстарда жалғастырды.
👇👇👇

22.08.2023


Усть-Каменорская көшесінен біздің колледжімізге дейінгі көшеге асфальт төсеу жұмыстары жүргізілді!
Колледж ұжымы, студенттер және ата-аналар қауымынан @semey_akimdigi , @nurbol_nursagatov алғысымызды білдіреміз!

Политика конфиденциальности
Рейтинг@Mail.ru